Menü
Turul

 

Turul

A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye

 

A folyóiratot 1883-ban alapították mint az ekkor megalakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönyét. Az első évben 3 füzet jelent meg, 1884-től 1914-ig évente 4 külön füzet. Az 1914/3-4, az 1915/1-2. és a 3-4 füzetek összevonva jelentek meg, 1916-1917-ben évi egy összevont szám, az 1918-1921 években pedig összesen egy füzet látott napvilágot. 1922-1923-ban szintén egy összevont szám, 1924-1926-ban pedig évi egy szám. 1927-1943 között évi négy füzet jelent meg kétszer (1-2. és a 3-4 összevonva). 1944-1946-ban és 1947-1950-ben egy-egy összevont szám jelent meg, majd a folyóirat működését 1951-ben beszüntették. 

Újjászervezése 1992-ben történt meg Fügedi Erik és Vajay Szabolcs kezdeményezésére az 1951-1992-es összevont füzet kiadásával, azóta évi négy füzetben (2010-ig összevont formában is, ezóta önálló füzetekben) jelenik meg, a korábbi célkitűzéseket követve, formájában és kivitelében a hagyományt tisztelve, tartalmában a 21. századi tudományos igényekhez alkalmazkodva.
1992-óta három kiadója van, a Magyar Országos Levéltár (MOL), a Magyar Történelmi Társulat (MTT) és az időközben újjáalakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT). A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kibocsátott alapító Okirat szerint az alapító az MHGT (1014 Budapest Úri u. 51-53.), a szerkesztőség a MOL címén (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.) működik, a kiadó pedig a MTT (101. Budapest, Úri u. 51-53.).
A folyóirat elsősorban a történeti segédtudományok (genealógia, heraldika, szfragisztika, diplomatika) művelésére alakult, nevét a szintén 1883-tól működő osztrák „Adler” (= sas) című lap mintájára választotta.

 

Bővebb információkért látogasson el a folyóirat saját weboldalára.

 

Programnaptár
Programok a közeljövőben
Támogatóink
 
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Köszönjük!