Menü
Ajánlott programok és hírek

A jáki Szent György-templom az újabb kutatások tükrében

Tudományos konferencia az MTA Közgyűlése keretében

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya, a Művészettörténeti Tudományos Bizottsága, a Régészeti Tudományos Bizottsága és a Történettudományi Tudományos Bizottsága konferenciát szervez

 

 A JÁKI SZENT GYÖRGY-TEMPLOM AZ ÚJABB KUTATÁSOK TÜKRÉBEN

 

A konferencia időpontja: 2023. május 11., csütörtök 10.00–15.30

Helyszíne: MTA Székház, Felolvasóterem

 

2018-ban újraindult a jáki Szent György-templom és a hozzá tartozó épületegyüttes helyreállítása, módot adva az elmúlt évtizedekben megkezdett kutatások folytatására. Olyan épületrészek megismerésére és vizsgálatára is lehetőség nyílt, amelyeken korábban semmiféle tudományos célú munka nem folyhatott. Ennek köszönhetően számos, az épületegyüttes történetét kutató szakembereket régóta foglalkoztató kérdés vált eldönthetővé.

 

Az 1990-es években a templom környezetében megkezdett régészeti ásatások folytatásával több a korábbi kutatás által kényszerűen nyitva hagyott kérdés tisztázására is sor kerülhetett. Jelentősen bővültek ismereteink a templomdombon elhelyezkedő temetőről, valamint az egykori kolostorépületről. Lehetőség nyílt a templombelső régészeti kutatására, amelynek eredményei lényeges új adatokkal gazdagították mindazt, amit az épületegyüttesről és a Ják nemzetség korai történetéről tudunk, s amely egy sor jelentős lelet előkerüléséhez segített hozzá.

 

A felszínre bukkant alapfalak és a felmenő falakon tapasztalható jelenségek összevetése rávilágított a 13. századi épület építéstörténetének jó néhány eddig megmagyarázhatatlan rejtélyére. Világosabbá vált a templom felépítésének menete, az abban részt vevő műhelyek szerepe, tevékenységük kiterjedése.

A déli toronyaljban és a főszentélyben a 19–20. század fordulóján előbukkant 13. századi falképek restaurálása nem csupán megőrzésüket szolgáló, konzerválási célú beavatkozás volt, hanem lehetőséget nyújtott a képek alaposabb megismerésére, kutatására is. Sor került a templom belső falfelületeinek, berendezési tárgyainak, a díszítőfestések maradványainak letisztítására, dokumentálására és konzerválására. Elkészült a mellékhajó-homlokzatok felújítása, teljessé téve a templom külső restaurálását. 2023 tavaszán, a templom több mint harminc éven át tartó helyreállítási munkái befejezéseként, a nyugati kapu restaurálása és a templomkert tájépítészeti felújítása is véget ér.

A rendezvény részletes programja itt olvasható:


Letöltés

Programnaptár
Programok a közeljövőben
Támogatóink
 
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Köszönjük!