Menü
Saját programok és hírek

Emlékezés a mohácsi csatára

Felhívás Századok különszámok megjelenésére

A mohácsi csata 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezés előkészítésére a Magyar Történeti Társulat Századok című folyóirata a Lechner Nonprofit Kft.-vel együttműködésben az első (1526) és a második (1687) mohácsi csatának szentelt különszámot kíván megjelentetni 2024-ben, illetve 2025-ben. A különszámok könyvformában, a Századok Könyvek sorozatban jelennek meg.

A különszámok szerkesztői (Fodor Pál, Kenyeres István, Toma Katalin) várják a két csatával és korszakukkal foglalkozó kutatók tanulmányait, amelyek politikatörténeti, hadtörténeti, tájtörténeti, gazdasági, emlékezeti stb. szempontból tárgyalják a két sorsfordító eseményt és azok európai összefüggéseit. A tanulmányokat a Századok folyóirat formai követelményei szerint kell elkészíteni, a terjedelem legalább egy és legfeljebb 2 szerzői ív (40 000 karakter, továbbá illusztrációk). A meghirdetésre beérkezett tanulmányok közül a szerkesztők választják ki a kötetbe kerülő írásokat. Az 1526-os csatával foglalkozó tanulmányok beküldésének határideje: 2024. július 30., az 1687-es csatával foglalkozóké: 2025. április 15.

Programnaptár
Programok a közeljövőben
Támogatóink
 
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Köszönjük!