Menü
Társulati kiadványok

Transznacionális és globális folyamatok a 19‒20. századi Magyarországon

Megjelent a Századok 2024/1. száma

„Az 1924. májusi tiszaföldvári csendőrbálon »maga a tiszaföldvári járási csendőrparancsnok, Gereöffy Géza főhadnagy a járás területén betiltott onestep táncot lejtette, és azt annak ellenére folytatta, hogy az ellenőrzésre kirendelt Petyus András községi rendőrtanácsos a figyelmét erre a tiltásra felhívta. Patrubány [István főszolgabíró a megyei csendőrparancsnokhoz intézett] tiltakozó levelében kiemelte: Mit várhatok másoktól, ha épen a rend és hatósági intézkedések betartására hivatott testület vezetője nem respektálja a hatósági intézkedéseket?!«”

A fenti sorok Baráth Katalin tanulmányából származnak. A szerző a tanulmányban a tömegkultúra hazai kialakulásának (a különböző nyugati eredetű zenei áramlatok és táncok elterjedésének) állomásait igyekszik kijelölni, emellett számba veszi azt is, hogy milyen akadályokkal, esetleges ellendiskurzusokkal találta magát szemben az új tömegkultúra, mennyire könnyen vagy nehezen zajlott az előretörése. A Transznacionális és globális folyamatok a 19–20. századi Magyarországon című tematikus blokkban és az azon kívül megjelent tanulmányok számos további – szintén izgalmas é figyelmet érdemlő – témát, történeti jelenséget vizsgálnak, például: a 19. századi kivándorlást, a 19–20. századi paraszti térérzékelés változásait, a dunai vízlépcsővel kapcsolatos államközi megállapodásokat, a magyarországi és ausztriai környezetvédő mozgalmak kapcsolatait és az első világháború alatt felállított aszódi koncentrációs telep működését. Emellett egy török bég karrierjébe is betekintést nyerhetünk, valamint ismét előtérbe kerül a történészek generációt foglalkoztató kérdés: mit is tudhatunk Szent Imre herceg haláláról?

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

TRANSZNACIONÁLIS ÉS GLOBÁLIS FOLYAMATOK A 19‒20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Tomka Béla: Kapcsolódások. Az összehasonlítástól a globális történelemig (Bevezető)

Bencsik Péter: A nemzetközi migráció és Magyarország a globalizáció 19. századi hulláma idején

Koloh Gábor: A paraszt terei. A térérzékelés változása a 19–20. századi Magyarországon

Baráth Katalin: A tömegkultúra globális műfajainak meghonosodása Magyarországon a 20. század elején (Periodizációs vázlat)

Simonkay Márton: Vízerőművek és környezetvédő mozgalmak. Adalékok az 1980-as évek osztrák–magyar kapcsolataihoz

 

TANULMÁNYOK

Tóth Endre: Imre herceg haláláról. Milyen hír érkezett 1031 őszén Hildesheimbe?

Fóti Miklós: Két végvidék szolgálatában. Szári Ali bég hódoltsági és kaukázusi karrierje

Somogyi László: Az aszódi koncentrációs telep működése (1914–1917)

 

TÖRTÉNETI IRODALOM

Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger (Tringli István)

Samu Nagy Dániel: A háttérember. Csengery Antal politikai és közéleti pályája (Cieger András)

Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896–1914) (Tamás Ágnes)

Mitrovits Miklós (szerk.): Lengyelkérdés Magyarországon az első világháborúban (Anka László)

Riba András László: Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987–1989) (Jeszenszky Géza)

Programnaptár
Programok a közeljövőben
Támogatóink
 
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Köszönjük!