Menü
Our programs and news

Sporttörténeti összeállítás a Századok augusztusi számában

Megjelent a 4. szám

A nyári szám tartalma:

Futballpályák, kényszerpályák

Barát Bence: Ellenfelekből ellenségek.  Az FTC–MTK ellentét kialakulása és rétegei 1926 előtt 

Csillag Péter: Az erdélyi labdarúgás kérdései a második bécsi döntés után (1940–1945) 

Kiss László – Mitrovits Miklós: A sport és a szakszervezetek – a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában 

Lorenzo Venuti: Túllépni az Aranycsapaton. A sport mint a kulturális diplomácia eszköze a magyar forradalom után (1956–1960)

 

Tanulmányok

Toldi Lóránt: (Fél)polgárok hadiállapotban. Ivánka Imre volt 48-as honvédtiszt és választói az 1860-as évek elején 

Tamás Ágnes: Festmények metamorfózisai budapesti karikatúrákon (1890–1910)

 Pelles Márton: Az Atlantica Trust története (1906–1944)

 

Történeti irodalom

Veszprémy László (ford., bev., jegyz.): Fuldai évkönyv (828–901). Annales Fuldenses (Katona Csete

Ivana Komatina: Kral’ Stefan Uros I Veliki i n’egov vek (Font Márta

Lipthay Endre – Somogyi Gréta (s. a. r.): Édes Imrém! Lelkem, Márikóm! Gróf Mikó Imre és felesége, Rhédey Mária grófnő leveleskönyve 1848–1849-ből  (Kemény Krisztián

Veszprémy László Bernát: 1921. A Horthy-rendszer megszilárdulásának története (Szőke Richárd Rajmond) 

Nagy András: Halálos együttérzés. A „magyar ügy” és az ENSZ, 1956‒1963 (Kecskés D. Gusztáv

Richly Gábor: A Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története, 1980–2020  (Hammerstein Judit)

Program calendar
Upcoming programs
Our Sponsors
 
 
 
Facebook
Donation of 1% of tax
The Hungarian Historical Society is grateful for any support that helps it to achieve its scientific and educational goals (tax number: 19007706-1-43).