Menü
Publications of the society

Összeállítás Kapisztrán János levelezése - kutatástörténet és perspektívák címmel

Megjelent a Századok 2. száma

A tartalomból:

 

 

KAPISZTRÁN JÁNOS LEVELEZÉSE - KUTATÁSTÖRTÉNET ÉS PERSPEKTÍVÁK

 

Letizia Pellegrini: Európa és a középkor határvidékén. A Kapisztrán-levelezés, a Magyar Királyság és az oszmán hódítás
Klaniczay Gábor: Kapisztrán János, a prédikátor és csodatevő élő szent Magyarországon
Galamb György: Kapisztrán János magyarországi levelezése. Szöveghagyomány és megközelítési szempontok

 

TANULMÁNYOK

 

C. Tóth Norbert: A váradi Szent László királyról elnevezett társaskáptalan megalapítása
Kruppa Tamás: Illésházy István, Forgách Ferenc és a jezsuiták. Megjegyzések a felségsértési per előtörténetéhez
Hantos-Varga Márta: Ankét a zsidókérdésről az Uj Kor katolikus folyóirat hasábjain (1936)

 

TÖRTÉNETI IRODALOM

 

Miskolczy Ambrus: A román középkor időszerű kérdései. Régi-új viták és közelítések (Kovács Mihai)
Mihail Konsztantyinovics Juraszov: Vengrija i russzkije knyazsesztva v XII v. (Gyóni Gábor)
Deák Ágnes – Tamás Ágnes: Sziszifuszok küzdelme. Kormányzat és sajtópolitika Magyarországon, 1860–1875 (Bárány Zsófia)
Pintér Zoltán Árpád: Fabriczy Kováts Mihály. Egy magyar huszártiszt két kontinensen (Lévai Csaba)
Murber Ibolya: Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918–1924. Határtörténetek az első világháború után (Törő László Dávid)
Caroline Mezger: Forging Germans. Youth, Nation and the National Socialist Mobilization of Ethnic Germans in Yugoslavia, 1918–1944 (Molnár Csongor)
Bartha Ákos: Véres város. Fegyveres ellenállás Budapesten, 1944–1945 (Joó András)
Apor Péter: Forradalom a hátsó udvarban. Tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon,
1945–1946 (Zombory Máté)

Program calendar
Upcoming programs
Our Sponsors
 
 
 
Facebook
Donation of 1% of tax
The Hungarian Historical Society is grateful for any support that helps it to achieve its scientific and educational goals (tax number: 19007706-1-43).