Menü
Publications of the society

Újabb darabbal gyarapodott a Századok könyvek sorozat

„Megint ’s megint – Szünetlen” - Egy újabb Széchenyi-évforduló termése

A Magyar Történelmi Társulat és az Akadémia Történettudományi Bizottsága 2021 őszén Széchenyi István születésének 230. évfordulóján megemlékező konferenciát rendezett „a legnagyobb magyar” szellemi örökségének tiszteletére. Az évforduló alkalmat adott arra, hogyáttekintsük, hol is tart a Széchenyi-kutatás, az életmű vizsgálatában milyen új eredmények születtek az utóbbi években, és mely területeken milyen kutatások folynak.

A konferencia előadásai és jelen kötetünknek azok nyomán született tanulmányai témáik alapján két nagyobb egységbe rendeződtek. Az első egység dolgozatai Széchenyi személyes dokumentumainak kiadása és mélyelemzése eredményeiről adnak képet. „A legnagyobb magyar” levelezése és naplója, azok tüzetes elemzése a magánember vívódó egyéniségének értelmezéséhez, kapcsolatai jellegének megértéséhez visz közelebb. Kötetünk második egységének tanulmányai Széchenyi közéleti tevékenységét, reformprogramját, nemzeti közösségével és rangtársaival való politikai kapcsolatait vizsgálják, kitérnek nemcsak a reformkorban, hanem az első felelős minisztériumban és a döblingi visszavonultságában töltött időszakra is. Előadóink és szerzőink a tudományos közösség számos intézményét képviselik, az akadémiai-egyetemi és más intézmények munkatársainak részvétele mutatja a vizsgálatok sokszínűségét, jelzi Széchenyi munkásságának és személyiségének máig inspiráló hatását.
A kötetet Dobszay Tamás szerkesztette. Teljes tartalma hamarosan elérhető lesz a Századok honlapján - itt.

Tekintse meg a tartalmát:


Download

Program calendar
Upcoming programs
Our Sponsors
 
 
 
Facebook
Donation of 1% of tax
The Hungarian Historical Society is grateful for any support that helps it to achieve its scientific and educational goals (tax number: 19007706-1-43).