Menü
Társulati kiadványok

Tanulmány-összeállítással jelentkezik Századok 4. (augusztusi) száma

TARTALOMJEGYZÉK

TANULMÁNYOK


Kis Iván: Új szempontok az 1041–1044-es évek magyar–német konfl iktussorozatához 
Barabás Gábor: A sohasem volt pápai követek. Új szempontok a 14. századi krónikakompozíció 187. fejezetének értelmezéséhez 
Kalocsai Dóra: A fén yűzés jelentése és jelentősége. A luxus szimbolikus-rituális szerepe a Habsburgok 18. századi keresztelési és esküvői szertartásaiban 
Umbrai Laura: Miért lett lómészáros a főváros? Budapest húsellátás problémái a 20. század elején 
Kisling Zénó: Földrajz és diplomácia a Balkán-háború idején (1912–1913) 
Kosztyó Gyula: A „magyar világ” utolsó napjai (1944. október) 
Bencsik Péter: A kivándorlás és a magyar állampolgárság, 1948–1978 

KRÓNIKA

Beszámoló az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára rendezett konferenciáról (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Bp. 2022. április 22.) -  Orsós Julianna 

TÖRTÉNETI IRODALOM

Lakatos Bálint: Mezővárosi oklevelek. Települési önkormányzat és írásbeliség a késő középkori Magyarországon, 1301–1526 (Gulyás László Szabolcs) 
Buza János: Magyarországi és erdélyi pénzértékek a 16–17. században. Közép-európai kitekintéssel (Mátyás-Rausch Petra) 
Balogh Ádám – Bobay István – Hermann Róbert (szerk.): Görgei Artúr, „a tiprott hős”. Válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból (Ress Zoltán) 
Valuch Tibor: Mindennapi történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok (Bartha Eszter) 
Kamen Nevenkin: A Budapest Erőd. A magyar főváros ostroma, 1944–45. I–II. (Fóris Ákos) 
Simon István: III/1. A Belügyminisztérium állambiztonsági vizsgálati osztálya, 1962–1989 (Tabajdi Gábor) 

Programnaptár
Programok a közeljövőben
Támogatóink
 
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Köszönjük!