Menü
Recommended programs and news

Megjelent Kosztyó Gyula új kötete

Online is hozzáférhető

Megjelent a Clio Kötetek sorozatunk nyolcadik kiadványa, amely - a többi kötetünkhöz hasonlóan - online elérhető: 
 

Kosztyó Gyula: A kommunizmusság nagyobb tért nem tudott hódítani"  . Tanácsköztársaság története Kárpátalján
 

A könyv az első átfogó feldolgozása a Tanácsköztársaság Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyei történetének. A szerző több évig tartó szisztematikus levéltári kutatásainak eredményeképp felvázolja az 1919. március 21. – április 29. közötti rövid időszak közigazgatási és politikai viszonyait, a vármegyei direktóriumok munkáját, azok agitációs tevékenységét, illetve a katasztrofális közellátási állapotokra adott válságenyhítő intézkedéseket.

Kosztyó külön fejezetben foglalkozik a korszak kulcsproblémájának számító földkérdéssel, és az eddigi feldolgozásokban tabutémának számító felkelések, ellenforradalmi események, túszszedések, megtorló forradalmi törvényszéki eljárások történetével. A kötetben helyet kapnak a csehszlovák és román katonai intervenció eseményei és a tanácshatalom ezzel párhuzamosan zajló lassú kimúlási folyamata, illetve a Tanácsköztársaságot követő felelősségre vonási eljárások.

A könyvben egy huszonkilenc iratot tartalmazó dokumentumgyűjtemény is található, amelyben olyan eddig nem publikált iratok szerepelnek, amelyek a kor emberének nézőpontját közvetítik. A Tanácsköztársaság eseményeiben történő eligazodáshoz pedig egy részletes, napi szinten lebontott kronológia nyújt segítséget. 

 

Program calendar
Upcoming programs
Our Sponsors
 
 
 
Facebook
Donation of 1% of tax
The Hungarian Historical Society is grateful for any support that helps it to achieve its scientific and educational goals (tax number: 19007706-1-43).