Menü
Saját programok és hírek

Tanulmányírói pályázat Lónyay Menyhért gróf születésének 200. évfordulója alkalmából

A Tuzsér Községért Közalapítvány és a Magyar Történelmi Társulat pályázati felhívása

A Tuzsér Községért Közalapítvány és a Magyar Történelmi Társulat pályázatot hirdet Lónyay Menyhért gróf születésének 200. évfordulója alkalmából, tanulmányok írására.

Javasolt témakörök:

- Lónyay Menyhért élete és politikai pályafutása;

- A magyar gazdaság fejlődése a kiegyezés után, különös tekintettel a vasútépítésre;

- Az Osztrák-Magyar Monarchia pénzügyi rendszere a kiegyezés utáni közvetlen időszakban;

- Lónyay Menyhért tudományszervező tevékenysége;

- A Magyarországi Református Egyház helye a dualizmus rendszerében, Lónyay Menyhért szerepvállalásai;

- A Felső-Tisza-vidék és a Lónyayak a 19-20. században;

- A Lónyayak épített öröksége.

 

Pályázati feltételek:

- Csak eredeti, eddig nyomtatásban meg nem jelent dolgozatokat lehet benyújtani. Terjede-lem: minimum 1- maximum 2 szerzői ív (1 szerzői ív 40 000 karakter, 12-es betű, másfeles sortáv)

- Egy szerző legfeljebb két tanulmánnyal pályázhat.

-A pályaművek egy példányban nyomtatott formában papíron és egy példányban e-mailben küldendők be a Tuzsér Községért Közalapítvány címére: 4623 Tuzsér, Kossuth u. 70., lonyay200@gmail.com

- A pályázaton a felsőoktatásban tanuló hallgatók (BA, MA, PhD-képzés) vehetnek részt. A pályázat titkos. A műveket jeligével kell ellátni, a szerző neve, foglalkozása, lakcíme, elérhe-tősége zárt borítékban mellékelendő a pályázathoz.

- Jelentkezési lap kitöltése és beküldése a lonyay200@gmail.com címre.

A jelentkezési lap letölthető a lonyay200.hu oldalról és alább ezen az oldalon is.

Beküldési határidő: 2022. október 31.

Eredményhirdetés: 2022. november15.

A pályamunkákat erre az alkalomra felkért, szakértőkből álló zsűri bírálja el.

Díjazás: I. 150 000 Ft II. 100 000 Ft III. 50 000 Ft

A bírálóbizottság által javasolt tanulmányokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemlében folyamatosan megjelentetjük, illetve a legjobb pályamű a gróf Lónyay Menyhért tiszteletére szervezett emlékkonferencia (2022. november 2. fele) programjába kerül.

A pályázati kiírás és a jelentkezési lap innen letölthető:


Letöltés


Letöltés

Programnaptár
Programok a közeljövőben
Támogatóink
 
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Köszönjük!