Menü
Saját programok és hírek
 

Társulatunk Heves Megyei Csoportjának konferenciafelhívása

A rang kötelez. Rendi és rendies magatartásformák a középkortól a 20. századig

A Magyar Történelmi Társulat Heves Megyei Területi Csoportja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem OTKA Parlamentarizmustörténeti Kutatócsoportja és a Magyar Nemzeti Levéltár A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848) Kutatócsoportja

 

A rang kötelez. Rendi és rendies magatartásformák a középkortól a 20. századig címmel konferenciát szervez.

A konferencia tervezett helye:
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger, Eszterházy tér 1.

A konferencia tervezett időpontja:
2021. december 9-10.

A tanácskozás a rendiség magyar társadalomra gyakorolt hatásait vizsgálja a középkortól a 20. századig. A rendi szemlélet, mint társadalom szervező erő, évszázadokon át határozta meg az egyének attitűdjét, lehetőségeit. Esettanulmányokat és átfogó elemzéseket várunk a hagyományos mintázatok és a megújulás szemszögéből. A Magyar Történelmi Társulat vitaindító beszélgetése alapján (eléréshez kattintson ide) szeretnénk teret adni a magyar rendi állam jellegéről a közelmúltban elindult eszmecserének, az évszázadokon átívelő, átalakuló értelmezési keret és a terminológiai problémák központba helyezésével. A közös gondolkodás fontos kérdéseként tekintünk az önreprezentációra és percepcióra az anyagi- és a szellemi kultúra kontextusában; a társadalmi struktúrák változását és a folyamatokat vizsgáló, a mindennapi élet kultúrájára irányuló, az egyének és kis közösségek történelmére, az emberi élet sokféle aspektusára, a tapasztalataikra irányuló célzott kutatásokra; a fontos fordulópontokra, amelyek átalakították egy-egy közösséghez tartozók gondolkodását, illetve a illetve a közösség korábbi tapasztalatainak kevésbé hangsúlyos részeit helyezik előtérbe. Kiemelt szerepet szánunk a mobilitás, migráció, asszimiláció kérdéskörének, mind az egyén, mind a társadalmi csoportok szempontjából, vizsgálva a rendi határátlépéseket, normaszegéseket, az intergenerációs mobilitást, következményeiket, és társadalmi megítélésüket

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.