Menü
Társulati kiadványok
 

Megjelent a Századok könyvek sorozat 5. kötete

C. Tóth Norbert: A Magyar Királyság nádora. A nádori és helytartói intézmény története (1342–1562)

A késő középkori és kora újkori politika- és jogtörténet egyik kiemelt figyelmet élvező eleme az 1486. évi nádori cikkelyekként ismert határozatgyűjtemény.
A kutatás régtől fogva ezekből igyekszik levezetni, ezek segítségével kívánja megmagyarázni a nádori jogkör változásait. Az artikulusok komoly szerepet kaptak az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatavesztés utáni kettős királyválasztás és -koronázás jogi legitimációja, illetve a Nádasdi Tamás nádor kinevezése körül kibontakozott tudományos vitában is: a korábbi szerzők felrótták I. Ferdinánd királynak, illetve utódainak, hogy – többek között – sem külföldi távollétük idején saját helyettesítésük, sem az országban állomásozó seregek főkapitányi tisztségének betöltése terén nem vették figyelembe a cikkelyek rendelkezéseit. Munkám azt mutatja be, hogy a nádori cikkelyek szövege valójában 1526 után keletkezett. Az első fejezet a középkori nádorok hivatalba lépésének módját és körülményeit, személyük vizsgálatát, a második fejezet az 1526 előtti királyhelyettesítések és helytartó-kinevezések időpontjait és politikatörténeti hátterét tartalmazza. A harmadik fejezet ezek eredményeinek fényében a cikkelyek tartalmi elemzését nyújtja egy eddig ismeretlen, egykor Nádasdi Tamás nádor birtokában lévő példány alapján.

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.