Menü
Társulati kiadványok
 

Megjelent a Századok 6. száma

Teljes a folyóirat 154. (2020) évfolyama

Tekintettel a járványhelyzetre és a bezárt könyvtárakra, a papíralapú változattal egy időben a Századok honlapján már online is elérheti a teljes tartalmat:

 

Tanulmányok Gyáni Gábor tiszteletére

 Szilágyi Adrienn: A Károlyi család közös kormánya (1827–1877). Ügyviteli hálózat Hódmezővásárhelyen

Fónagy Zoltán: Kollektív erőszak az 1848-as paraszti mozgalmakban. Tipológiai kísérlet

Varga Bálint: A magyar birodalom koncepciói a hosszú 19. században 

Baráth Katalin: Nép, nemzet, futball. Az „angol játék” globalizációjának kezdetei 

Keller MárkusIdősek lakhatása. Az Öregek Háza a budafoki kísérleti lakótelepen 

Kövér György: Kanyarodás keletre, nyitás nyugatra: Pach Zsigmond Pál pályafordulása

Bódy Zsombor: Az önmagára irányuló tekintet. Van-e jelenkortörténet, és ha nincs, mi az?

 

Műhely

Ignácz Károly: Mennyiben ismerhető meg az egyén választói magatartása?

 

Vita

Zsoldos Attila: Néhány kritikai megjegyzés az 1264–1265. évi belháború újrakeltezésének kísérletéhez

Bácsatyai Dániel: Válasz Zsoldos Attila kritikai észrevételeire

 

Történeti irodalom

Dániel Bagi – Gábor Barabás – Márta Font – Endre Sashalmi (eds): Hungary and Hungarians in Central and East European Narrative Sources (10th–17th Centuries) (Thoroczkay Gábor

Molnár Antal: Magyar hódoltság – horvát hódoltság. Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt (Bitskey István

Gábor Klaniczay: Santità, miracoli, osservanze nel medioevo. L’Ungheria nel contesto europeo (Marosi Ernő

Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt (A. Gergely András

Keller Márkus: Szocialista lakhatás? A lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon (Germuska Pál

Viktor Pál: Technology and the Environment in State-Socialist Hungary. An Economic History (Czeglédi Alexandra)

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.