Menü
Társulati kiadványok
 

Megérkezett a legfrissebb Századok

Megjelent a 2020/4. szám

"Lapozzon bele" a legújabb Századok tartalmába:


UTAK TRIANONHOZ

 

Zeidler Miklós: A Daniélou-misszió

Göncz László: A muravidéki szlovénok és a Mura mente helyzete 1918 őszétől a Tanácsköztársaság létrejöttéig

Frank Tibor: Trianon és a Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya

 

TANULMÁNYOK


Tusor Péter: Lippay György a római Rezidencia Kongregáció előtt (1638–1642)

Büky Orsolya: Recepció és forrásérték. Hóman Bálint és a Darányi-irathagyaték

Tóth Krisztina: A pécsi püspöki szék 1926-os betöltése

 

TÖRTÉNETI IRODALOM

 

Timár Péter: Magyarország középkori településeinek és egyházainak topográfiai adattára I–VI. (Jankovich B. Dénes)

Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján (Lakatos Bálint)

Maria-Elisabeth Brunert – András Forgó – Arno Strohmeyer (szerk.): Kirche und Kulturtransfer. Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit (Kármán Gábor)

Ordasi Ágnes (szerk.): Egan Lajos naplója. Impériumváltások Fiumében a kormányzóhelyettes szemével (1918–1920) (Fekete Zsuzsanna)

Béla Bodó: The White Terror. Antisemitic and Political Violence in Hungary, 1919–1921 (Gellért Ádám)

Gerald Lamprecht – Eleonore Lappin-Eppel – Ulrich Wyrwa (szerk.): Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe. The Remembrance of World War I from a Jewish Perspective (Novák Attila)

Programnaptár
Mai napi programok
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.