Menü
Társulati kiadványok
 

Megjelent a Századok 3. száma

"Lapozzon" bele!

A tartalomból:

ISMERT FORRÁSOK - ÚJ ÉRTELMEZÉSEK

B. Szabó János – Bollók Ádám:  A „szavart–türk dosszié”. A 9. századi kelet-európai steppei vándorlások 16–17. századi párhuzamok tükrében

Csákó Judit: Kegyes királyné vagy rosszakarat mérgével teli vipera? Megjegyzések Bajorországi Gizella krónikásirodalombeli portréjához

 Bagi Dániel: Az oroszlán, a sas, a szamár és az Igaz Mester. Mügelni Henrik két magyar krónikájának keletkezési körülményei

 

KÖZLEMÉNYEK

Nagy Levente: Kálvinista és/vagy katolikus unió.  A reformáció helyzete az erdélyi románok közt a  17. század végén

Jiří Januška – Petr Píša: A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években

 

MŰHELY

 

Romsics Gergely: Egy kultusz rendszertana. Gondolatok Turbucz Dávid A Horthy-kultusz 1919–1944. című kötete kapcsán

 

KRÓNIKA

 

Reisz T. Csaba: Történelem egy kattintásra? Klasszikus forráskiadás és/vagy levéltári adatbázisok

 

TÖRTÉNETI IRODALOM

Földváry Miklós István: Egy úzus születése. A Chartvirgus-pontifikále és a magyarországi liturgia megalkotása a XI. században (Keglevich Kristóf)

Gabriele Haug-Moritz (szerk.): Verfassungsgeschichte des Alten Reiches. Basistexte Frühe Neuzeit 1. (H. Német István)

Hermann István: A Veszprémi Egyházmegye igazgatása a 18. században, 1700–1777 (Mihalik Béla Vilmos)

Koncz Pál: Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században  (Horváth Gergely Krisztián)

Mary Gluck: A láthatatlan zsidó Budapest  (Baliga Violetta Lilla)

Szarka László – Sallai Gergely – Fedinec Csilla (szerk.): Az első bécsi döntés okmánytára. Diplomáciai iratok 1938. augusztus – 1939. június  (Simon Attila)

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.