Menü
Saját programok és hírek
 

Az MTT konferenciatábort szervez Zamárdiban (2018. augusztus 14-16.)

Jelentkezési felhívás a háromnapos nyári táborra - Jelentkezési határidő június 10.

 

 

FELHÍVÁS

 

 

A Magyar Történelmi Társulat és annak Dél-dunántúli Csoportja az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottsága és a Pécsi Tudomány­egyetem Egyetemi Levéltára közreműködésével módszertani jellegű konferenciát rendez a helytörténetírás kérdéseiről

 

A hely embere – az ember „helye”

Emberközpontú történetírás helytörténeti kutatás

címmel.

 A rendezvény a hasonló tematikájú, 2017 novemberében Pécsett rendezett konferencia folytatása.

 

A konferencia       ideje: 2018. augusztus 14‒16.

helye: Hethland Üdülő, Zamárdi, Kiss Ernő u. 3.

 

A jelentkezés        határideje: 2018. június 10.

                              módja: a csizmadia720@gmail.com címen,

                              illetve a postai úton: 1453 Budapest, Pf. 33. Csizmadia Erzsébetnél, a Társulat gazdasági vezetőjénél.

 

A részvételi díj      összege: 25.000 forint,

                              ami magában foglalja: a szállást és első nap ebédtől a harmadik nap ebédig tartó napi háromszori étkezést, továbbá az üdülő külön strandjának használatát.

 

Programszervezési ügyekben felvilágosítás ad: Lengvári István (lengvari@gmail.com)

                              a MTT DDCs titkára


 

 

PROGRAM

 

 

1. nap: augusztus 14.

 

13 óráig: Érkezés, elhelyezkedés, ebéd

 

13.30: MegnyitóCsukovits Enikő, a MTT főtitkára

 

Nyitóelőadások

 

13.45–14.05: Vonyó József: A hely és az ember. Az emberközpontú helytörténetírás lehetséges szempontjai

14.05–14.35: Gyáni Gábor: A „helytörténettől” a „helyi történetig”

 

14.50–18.45: A helytörténetírás forrásai

 

Rácz György: Mióta vannak határjárások? A faluhatárok rekonstrukciójának lehetőségei 11–12. századi régészeti és 13–14. századi írott források alapján

Kristóf Ilona: Késő középkori számadáskönyvek helytörténeti vonatkozásai Eger példáján

A. Halász Ágoston: Eger város kora újkori szerkezete. Kovács Béla telek-azonosításainak hitelesítési lehetőségei

Borsy Judit: A pécsváradi közalapítványi uradalmak árvaügyi iratainak kutatási nehézségei

Szilágyi Adrienn: Egy lokális nemesi elit leírásának módszertani kérdései. 19. század eleji Békés megye köznemességének társadalomtörténeti elemzése

Keszei András: Helyek és azonosságok Illyés Gyula életrajzában

Horváth Sándor: A szocialista korszak lokális forrásai

 

19.00: Vacsora

 

20.15–22.00: Kutatási programok bemutatkozása és beszélgetés. Résztvevők: Pécs8 Program (Bánkuti Gábor), BFL Topotéka (Toma Katalin), Magyar Várostörténeti Atlasz (Szilágyi Magdolna). A beszélgetést vezeti: Lengvári István

 

 

 

2. nap: augusztus 15.

 

08.00: Reggeli

 

09.00–10.20: Interdiszciplináris kutatási lehetőségek

 

Molnár Ágnes: Néprajz, antropológia és történettudomány: a sokszempontú megközelítés előnyei egy lokális közösség kutatásában

Ugrai János: Intézménytörténeti megközelítések és a helytörténetírás. Interdiszciplináris módszertani megfontolások, kutatási tapasztalatok

Antalóczy Ildikó: A történeti kriminológia kutatási módszerei és eredményeinek hasznosítása a helytörténetírásban (a 18. századi Debrecen példáján)

 

10.35–13.00: A személyiség szerepe a település és a település szerepe a személy életében

 

Kiss Gergely: Családi kör? A bíborosi familia kutatásának módszertani kérdései az első magyar bíboros, Báncsa István példáján keresztül

Turbucz Péter: A vidék szerepe Marczali Henrik I. világháború alatti életében és életművében

Lakner Lajos: Déri Frigyes útja az oktató múzeumig

Paksy Zoltán: Pehm (Mindszenty) József és Zalaegerszeg

Nagy Imre Gábor: Pécs város választott törvényhatósági bizottsági tagjai kutatásának nehézségei a dualizmusban

Wéber Adrienn: A dualizmuskori régiséggyűjtés aktorai Pécsett és Baranyában. A régészeti tárgyakkal kapcsolatba kerülő individuum tipológiája, illetve a regionális múzeum kialakulásában játszott szerepe

 

13.00–15.40: Ebéd, szabadprogram

 

15.40–17.00: Városi tér – épületállomány és az ember

 

Berecz Anita: Az ingatlantulajdon változásának és a birtokosok térbeli szerveződésének vizsgálata a dualizmuskori Egerben

Jakab-Ladó Ágota: Csíkszereda két főutcájának átalakulása a 19–20. század fordulóján – történetek és lehetőségek

Pilkhoffer Mónika: Magánépítkezések Pécsett a 19-20. század fordulóján. Egy adatbázis tanulságai

 

17.20–19.00: Népesség- és gazdaságtörténeti kérdések

 

Gyimesi Réka: Történeti demográfia lokális keretek között – korlát vagy lehetőség?

Halász Imre: Mezővárosi hitelezési gyakorlat a modern pénzintézeti struktúra előtt Szombathely példáján

Kaposi Zoltán: Modernizációs elképzelések Dél-Dunántúl felemelésére. Czindery László gazdaságfejlesztő tevékenysége a 19. század középső harmadában

Klement Judit: Újrakezdés Kőbányán: a Siemens gyárak és dolgozóik 1945 után

 

19.00: Vacsora

 

20.15–22.00: Beszélgetés: A településtörténet-írás tündöklése, válsága és jövője 1990–2020. A beszélgetést vezeti: Halász Imre

 

 

3. nap: augusztus 16.

 

08.00: Reggeli

 

09.00–10.40: A regionális kutatások lehetőségei

 

Ölbey Tamás: „Az angolok árnyékában:” együtt (nem)élés a kompániákkal

Fleisz János: A Partium régió kutatásának problémái napjainkban

Borbély Zoltán: Regionális szerepkörök változása a 16-17. századi Felső-Magyarországon

Császár István: Polgárjogi mozgalom a végeken: a kárpátaljai magyar érdekképviselet kezdetei a szovjet időszakban

Pejin Attila: Nemzeti narratívák a helytörténetírásban, avagy párhuzamos történetek egy többnemzetiségű környezetben

 

11.00–12.00: Biszak Sándor: Digitális források az ARCANUM Adatbázis kezelésében: ADT, Hungaricana, MAPIRE és mások (előadás és beszélgetés)

 

12.00–12.20: A konferencia tapasztalatai. Zárszó.

 

12.30: Ebéd, elutazás

 

A tudnivalók és a program letölthető innen:


Letöltés

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.