Menü
Társulati kiadványok
 

Megjelent a Századok 2018-as legfrissebb száma

Tekintse meg a tartalmat

 

 

Századok 2018/1. szám - Tartalomjegyzék


MAGYARORSZÁGI MIGRÁCIÓK


Spannenberger Gabriella – Spannenberger Norbert: A németek 18. századi betelepítése:
politikai és/vagy gazdasági folyamatok összessége? ... 5
Konrád Miklós: A galíciai zsidó bevándorlás mítosza  ... 31
Kránitz Péter Pál: Örmény menekültek Konstantinápolytól Budapestig. A humanitárius politika korlátai a két világháború között,
különös tekintettel Délkelet-Európára és Magyarországra ... 61
Szilágyi Zsolt: Vándormozgalom a trianoni Alföld területén a 20. század első harmadában ... 85
Pálvölgyi Balázs: Lehetetlen küldetés. A magyar migrációs politika kihívásai (1900–1924) ... 127
Kecskés D. Gusztáv: Menekültszállítás és hidegháború. Az Európai Migráció Kormányközi Bizottsága (ICEM) és az 1956-os magyar menekültek ...145

 

TANULMÁNY


Deák Ágnes: Vizsgálat egy megyei királyi biztos ellen hivatali visszaélés ügyében, 1863 ...171

 

KRÓNIKA

 

Tarafás Imre: Emlékező történelemtudomány. Konferencia a Magyar Történelmi Társulat fennállásának 150. évfordulója alkalmából ... 215


TÖRTÉNETI IRODALOM


Jasna Turkalj – Damir Karbić (szerk.): A horvát–magyar együttélés történelmi
öröksége. A horvát–magyar együttélés fordulópontjai – Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara (Csernus-Lukács Szilveszter) ... 221
Varga Bálint: Árpád a város fölött. Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán
(Patakfalvi-Czirják Ágnes – Zahorán Csaba) ... 223
Reisz T. Csaba (s. a. r.): „Kedves Lajosom!” Csánki Dezső levelei Thallóczy Lajoshoz, 1879–1916 (Ress Imre) ... 226
Bank Barbara – Bognár Zalán – Tóth Gábor (szerk.): Magyarok szovjet fogságban. Történeti szemelvénygyűjtemény a hadifogolyként, internáltként vagy
politikai rabként elhurcoltakról (Ritter György) ... 229
Vukman Péter: Harcban Tito és Rankovics klikkje ellen. Jugoszláv politikai Magyarországon (1948–1980) (Bencsik Péter) ... 232
Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon, 1951–1961 (Nagy Netta) ... 235

 

A 2017/6. számunk elektronikusan már olvasható a Századok honlapján.

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.