Menü
Társulati kiadványok
 

Kedves Lajosom!

Megjelent a Századok könyvek sorozat újabb kötete Csánki Dezső és Thallóczy Lajos levelezéséről

Társulatunk könyvsorozata 2016-ban indult. A Századok könyvek első kötete Fónagy Zoltán szerkesztésében "Atyám megkívánta a pontosságot" címmel látott napvilágot. Idén tavasszal újabb kötetnek örülhettünk, és május 13-án, az éves MTT közgyűlésen már kezünkbe is vehettük a Reisz T. Csaba  szerkesztésében megjelent "Kedves Lajosom!" című könyvet, mely Csánki Dezső és Thallóczy Lajos levelezését tartalmazza 1879 és 1916 között.

 

"Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi Thallóczy Lajos hagyatékát, amelyben a családjára és személyére vonatkozó hivatalos iratok mellett 1124 személy hozzá intézett levelei találhatók, közel 9000 dokumentum. Thallóczy Lajos (1857–1916) tudományos szakember: levéltáros, történész, akadémikus, az állami közigazgatás tagja, diplomata, magas rangú állami tisztviselő volt; bohém magánélete és baráti köre is a sokszínű emberek sorába emelte őt. Csánki Dezső (1857–1933) történész, levéltáros és akadémikus munkás életének szinte teljességét az Országos Levéltárban töltötte, és fizetés nélküli gyakornokból (1881) végül az intézmény vezetője (1912–1932) lett. Az ő országos főlevéltár­noki, majd főigazgatói működése alatt készült el az első, eredetileg is levéltári szempontok szerint és célokra emelt épület, és ekkor került a kezdet kezdetétől a Belügyminisztérium fennhatósága alatt működő intézmény a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz. Csánkinak meghatározó szerepe volt a levéltár első kulturális évtizedének történéseiben.

E két személy nemcsak pályatárs, de személyes és családi jó barát is volt – így Csánki Dénest (1885–1972) közös fiuknak tekintették és segítették szakmai előmenetelében. E szoros bizalmi viszony Csánkinak Thallóczyhoz intézett – jelentős forrásértékű – leveleiben is hűen tükröződik: családi ügyeiről, történettudományi (forráskiadási) kérdésekről, a levéltárak, valamint a Magyar Történelmi Társulat ügyeiről is beszámolt."

 

A kötet végén annotált névmutató és képtár található, melyekt Ön is megtekinthet:


Letöltés

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.