Menü
Célok

 

A Magyar Történelmi Társulat célja és feladatai

 

A Társulat legfontosabb célja a magyar történettudomány eredményeinek minél szélesebb körben történő megismertetése, valamint a történelemtanárok, a helytörténészek és a közvélemény rendszeres informálása az újabb kutatásokról. A Magyar Történelmi Társulat a magyar történelem kutatóit, oktatóit és a történelem iránt érdeklődőket összefogó, érdekeiket védelmező és képviselő informális "céhként" kíván működni.

 

A Társulat főbb feladatai:

  • a magyar történettudomány művelésének támogatása - szoros együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával és az egyetemekkel,

  • a tudományos kutatók és egyetemi oktatók által feltárt újabb eredmények széles körben való ismertetésének lehetővé tétele - mindenekelőtt előadás-sorozatok, az ország különböző helyein tartott vándorgyűlések, konferenciák és vitaülések szervezése,

  • új kutatási eredményeket napvilágra bocsátó kötetek (monográfiák, forráskiadványok, tanulmánygyűjtemények) és népszerűsítő történelmi munkák kiadása,

  • az új tudományos eredményeknek a középiskolai és egyetemi oktatásban való elterjesztése, valamint általában a történelemtanítás fejlesztésének elősegítése,

  • tudományos szakfolyóiratok (Századok és Turul) megjelentetése,

  • a történettudomány ápolása érdekében különféle pályázatok kiírása és vetélkedők, kiállítások szervezése.

Részletesebben a Társulat alapszabályában olvashat a Társulat menü A Társulat alapszabálya almenüben.

Programnaptár
Programok a közeljövőben
Támogatóink
 
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Köszönjük!