Menü
Archive

The published audio materials of the Hungarian Historical Society can be downloaded here in MP3 format:

Type Description of document Data Download
„A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja” 1938-1944
Fedinec Csilla tudományos fomunkatárs MTA TK Kisebbségkutató Intézet 2016. március 8.
11.75 MB
2016. 05. 01.
Download

Várak és uraik a középkori Magyarországon Kaiser Ferenc
Horváth Richárd tudományos munkatárs (MTA BTK TTI) 2016. február 16.
12.49 MB
2016. 05. 01.
Download

A határ szerepe a történelemben
Kaiser Ferenc egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. november 24.
15.32 MB
2016. 05. 01.
Download

A magyar őstörténet régészeti kutatásának újabb eredményei
Türk Attila tudományos fomunkatárs MTA BTK Történettudományi Intézet 2015. november 3.
20.18 MB
2016. 05. 01.
Download

Emlékkonferencia
Vekerdi László Polihisztorizmus, interdiszciplinaritás, történelem 2015. május 21.
26.03 MB
2016. 05. 01.
Download

Szétszálazás és újraszövés A Múlt és a Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése
Kőbányai János a jeruzsálemi Héber Egyetem posztdoktoránsa, a Múlt és Jövő c. folyóirat szerkesztője 2015. április 23.
28.64 MB
2016. 05. 01.
Download

Kerekasztal beszélgetés a történelem tankönyvekről
2014. májusa
15.40 MB
2016. 05. 01.
Download

„Monsieur Barcza, tell me, what does Hungary actually want?” Brit-magyar kapcsolatok a brit előítéletek és birodalmi stratégiai érdekek fogságában, 1938-41.
Becker András Teaching Fellow in Modern European History (University of Southampton, UK) 2015. április 22.
18.37 MB
2016. 05. 01.
Download

Vasgárda – a fasizmus román változata (antiszemitizmus, mítosz, vallás)
MISKOLCZY AMBRUS egyetemi tanár (ELTE BTK) 2015. április 14.
23.38 MB
2016. 05. 01.
Download

Cioran hosszú kamaszkora avagy mi legyen a fasiszta múlttal? Miroslav Michela
MISKOLCZY AMBRUS 2015. március 9.
15.25 MB
2016. 05. 01.
Download

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 1. rész
14.79 MB
2016. 05. 01.
Download

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 2. rész
9.98 MB
2016. 05. 01.
Download

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 3. rész
22.80 MB
2016. 05. 01.
Download

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-tol napjainkig
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program és a Magyar Történelmi Társulat 2015. február 10.
20.44 MB
2016. 05. 01.
Download

Magyar-szlovák történész viták 1989 után
Miroslav Michela Prágai Károly Egyetem Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete 2015. január 27.
15.28 MB
2016. 05. 01.
Download

Új utak a kommunista korszak kutatásában
Apor Péter tudományos munkatárs, MTA BTK TTI Stefano Bottoni tudományos fõmunkatárs, MTA BTK TTI Horváth Sándor tudományos fõmunkatárs, MTA BTK TTI Mitrovics Miklós tudományos munkatárs,MTA BTK TTI 2014. december 15.
17.48 MB
2016. 05. 01.
Download

Horthy Miklós és a Horthy-kultusz
Turbucz Dávid tudományos munkatárs - MTA BTK TTI 2014. december 8.
14.43 MB
2016. 05. 01.
Download

Szovjetrendszer újragondolva
Kalmár Melinda 2014. december 1.
15.21 MB
2016. 05. 01.
Download

Makkai László (1914. július 10.-1989. december 1.)
2014. november 28.
17.43 MB
2016. 05. 01.
Download

A Szabadság tér üzenete
Hermann Róbert a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, egyetemi tanár 2014. május 30.
8.00 MB
2016. 05. 01.
Download

Töréspontok, A Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei (1920-1948)
Marchut Réka MTA TK Kisebbségkutató Intézet 2014. május 21.
16.77 MB
2016. 05. 01.
Download

Német hatalmi politika "fiatalosan". A Hitlerjugend külkapcsolatai
Vitári Zsolt egyetemi adjunktus PTE BTK Történettudományi Intézet 2014. április 17.
19.42 MB
2016. 05. 01.
Download

Szlovák és magyar történeti mítoszok
Lengyel Tünde tudományos főmunkatárs Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet 2014. április 8.
24.11 MB
2016. 05. 01.
Download

A szerb történetírás a középkori magyar-szerb viszonyokról
Boris Stojkovski tudományos munkatárs Újvidéki Egyetem 2014. március 20.
22.04 MB
2016. 05. 01.
Download

Program calendar
Upcoming programs
Our Sponsors
 
 
 
Facebook
Donation of 1% of tax
The Hungarian Historical Society is grateful for any support that helps it to achieve its scientific and educational goals (tax number: 19007706-1-43).