Menü

Dokumente

Die Dokumente der Gesellschaft zum Download

Typ Beschreibung des Dokuments Daten Herunterladen
„A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja” 1938-1944
Fedinec Csilla tudományos fomunkatárs MTA TK Kisebbségkutató Intézet 2016. március 8.
11.75 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Várak és uraik a középkori Magyarországon Kaiser Ferenc
Horváth Richárd tudományos munkatárs (MTA BTK TTI) 2016. február 16.
12.49 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

A határ szerepe a történelemben
Kaiser Ferenc egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. november 24.
15.32 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

A magyar őstörténet régészeti kutatásának újabb eredményei
Türk Attila tudományos fomunkatárs MTA BTK Történettudományi Intézet 2015. november 3.
20.18 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Emlékkonferencia
Vekerdi László Polihisztorizmus, interdiszciplinaritás, történelem 2015. május 21.
26.03 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Szétszálazás és újraszövés A Múlt és a Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése
Kőbányai János a jeruzsálemi Héber Egyetem posztdoktoránsa, a Múlt és Jövő c. folyóirat szerkesztője 2015. április 23.
28.64 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Kerekasztal beszélgetés a történelem tankönyvekről
2014. májusa
15.40 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

„Monsieur Barcza, tell me, what does Hungary actually want?” Brit-magyar kapcsolatok a brit előítéletek és birodalmi stratégiai érdekek fogságában, 1938-41.
Becker András Teaching Fellow in Modern European History (University of Southampton, UK) 2015. április 22.
18.37 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Vasgárda – a fasizmus román változata (antiszemitizmus, mítosz, vallás)
MISKOLCZY AMBRUS egyetemi tanár (ELTE BTK) 2015. április 14.
23.38 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Cioran hosszú kamaszkora avagy mi legyen a fasiszta múlttal? Miroslav Michela
MISKOLCZY AMBRUS 2015. március 9.
15.25 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 1. rész
14.79 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 2. rész
9.98 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 3. rész
22.80 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-tol napjainkig
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program és a Magyar Történelmi Társulat 2015. február 10.
20.44 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Magyar-szlovák történész viták 1989 után
Miroslav Michela Prágai Károly Egyetem Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete 2015. január 27.
15.28 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Új utak a kommunista korszak kutatásában
Apor Péter tudományos munkatárs, MTA BTK TTI Stefano Bottoni tudományos fõmunkatárs, MTA BTK TTI Horváth Sándor tudományos fõmunkatárs, MTA BTK TTI Mitrovics Miklós tudományos munkatárs,MTA BTK TTI 2014. december 15.
17.48 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Horthy Miklós és a Horthy-kultusz
Turbucz Dávid tudományos munkatárs - MTA BTK TTI 2014. december 8.
14.43 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Szovjetrendszer újragondolva
Kalmár Melinda 2014. december 1.
15.21 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Makkai László (1914. július 10.-1989. december 1.)
2014. november 28.
17.43 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

A Szabadság tér üzenete
Hermann Róbert a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, egyetemi tanár 2014. május 30.
8.00 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Töréspontok, A Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei (1920-1948)
Marchut Réka MTA TK Kisebbségkutató Intézet 2014. május 21.
16.77 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Német hatalmi politika "fiatalosan". A Hitlerjugend külkapcsolatai
Vitári Zsolt egyetemi adjunktus PTE BTK Történettudományi Intézet 2014. április 17.
19.42 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Szlovák és magyar történeti mítoszok
Lengyel Tünde tudományos főmunkatárs Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet 2014. április 8.
24.11 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

A szerb történetírás a középkori magyar-szerb viszonyokról
Boris Stojkovski tudományos munkatárs Újvidéki Egyetem 2014. március 20.
22.04 MB
2016. 05. 01.
Herunterladen

Veranstaltungskalender
Veranstaltungen heute
Heute gibt es keine Veranstaltung.
Unsere Sponsoren
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.