Menü
Archívum

Itt lehetősége van letölteni a Magyar Történelmi Társulat publikált hanganyagait MP3 formátumban.

Típus Dokumentum leírása Adatok Letöltés
„A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja” 1938-1944
Fedinec Csilla tudományos fomunkatárs MTA TK Kisebbségkutató Intézet 2016. március 8.
11.75 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Várak és uraik a középkori Magyarországon Kaiser Ferenc
Horváth Richárd tudományos munkatárs (MTA BTK TTI) 2016. február 16.
12.49 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

A határ szerepe a történelemben
Kaiser Ferenc egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. november 24.
15.32 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

A magyar őstörténet régészeti kutatásának újabb eredményei
Türk Attila tudományos fomunkatárs MTA BTK Történettudományi Intézet 2015. november 3.
20.18 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Emlékkonferencia
Vekerdi László Polihisztorizmus, interdiszciplinaritás, történelem 2015. május 21.
26.03 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Szétszálazás és újraszövés A Múlt és a Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése
Kőbányai János a jeruzsálemi Héber Egyetem posztdoktoránsa, a Múlt és Jövő c. folyóirat szerkesztője 2015. április 23.
28.64 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Kerekasztal beszélgetés a történelem tankönyvekről
2014. májusa
15.40 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

„Monsieur Barcza, tell me, what does Hungary actually want?” Brit-magyar kapcsolatok a brit előítéletek és birodalmi stratégiai érdekek fogságában, 1938-41.
Becker András Teaching Fellow in Modern European History (University of Southampton, UK) 2015. április 22.
18.37 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Vasgárda – a fasizmus román változata (antiszemitizmus, mítosz, vallás)
MISKOLCZY AMBRUS egyetemi tanár (ELTE BTK) 2015. április 14.
23.38 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Cioran hosszú kamaszkora avagy mi legyen a fasiszta múlttal? Miroslav Michela
MISKOLCZY AMBRUS 2015. március 9.
15.25 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 1. rész
14.79 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 2. rész
9.98 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Ember és idő viszonya a történelemben
Konferencia - 3. rész
22.80 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-tol napjainkig
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program és a Magyar Történelmi Társulat 2015. február 10.
20.44 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Magyar-szlovák történész viták 1989 után
Miroslav Michela Prágai Károly Egyetem Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete 2015. január 27.
15.28 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Új utak a kommunista korszak kutatásában
Apor Péter tudományos munkatárs, MTA BTK TTI Stefano Bottoni tudományos fõmunkatárs, MTA BTK TTI Horváth Sándor tudományos fõmunkatárs, MTA BTK TTI Mitrovics Miklós tudományos munkatárs,MTA BTK TTI 2014. december 15.
17.48 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Horthy Miklós és a Horthy-kultusz
Turbucz Dávid tudományos munkatárs - MTA BTK TTI 2014. december 8.
14.43 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Szovjetrendszer újragondolva
Kalmár Melinda 2014. december 1.
15.21 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Makkai László (1914. július 10.-1989. december 1.)
2014. november 28.
17.43 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

A Szabadság tér üzenete
Hermann Róbert a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, egyetemi tanár 2014. május 30.
8.00 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Töréspontok, A Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei (1920-1948)
Marchut Réka MTA TK Kisebbségkutató Intézet 2014. május 21.
16.77 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Német hatalmi politika "fiatalosan". A Hitlerjugend külkapcsolatai
Vitári Zsolt egyetemi adjunktus PTE BTK Történettudományi Intézet 2014. április 17.
19.42 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Szlovák és magyar történeti mítoszok
Lengyel Tünde tudományos főmunkatárs Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet 2014. április 8.
24.11 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

A szerb történetírás a középkori magyar-szerb viszonyokról
Boris Stojkovski tudományos munkatárs Újvidéki Egyetem 2014. március 20.
22.04 MB
2016. 05. 01.
Letöltés

Programnaptár
Programok a közeljövőben
Támogatóink
 
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Köszönjük!