Ülésszakok 2000-2011

2011

Az etnikai sztereotípiák funkciója és interpretációja a magyar és a szlovák történetírásban.
A Magyar-Szlovák Történész Bizottság szimpóziuma,
Komárom
2011. szeptember 6-7.

2010

Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerzõdés a magyar és a szlovák kollektív emlékezetben 1918-2010
Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva v maïarskej a slovenskej kolektívnej pamäti 1918-2010.
Érsekújvár,
2010. június 24-25. / Nové Zámky, 24.-25. júna 2010

A konferencia programja itt megtekinthetõ...

2009

Nemesség a középkorban és az újkorban
Gyõr

2008

Habsburg-ellenes magyarországi rendi felkelések magyar és szlovák kutatási eredményei
Kassa

2007

Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után
Budapest

2006

Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és a szlovák történelemben
Kassa
2006. november 8-10.

A konferencia programja itt megtekinthetõ...

2005

180 éves közös gyökerek. A magyar-szlovák tudományos kapcsolatok hagyományai és perspektívái
Budapest
2005. november 3.

A konferencia programja itt megtekinthetõ...

2004

Multikulturalitás és asszimiláció a 19. századi Magyarországon
Szombathely
2004. november 28-30.

A konferencia programja itt megtekinthetõ...

2003

Városi társadalom, bíráskodás, mûvelõdés a késõ középkorban és a kora újkorban.
Spoloènos, súdnictvo a vzdelanos v mestách v období stredoveku a raného novoveku
Kassa
2003. szeptember 10-11.

A konferencia programja itt megtekinthetõ...

2002

A közös történelem levéltári forrásai.
Spoloèné dejiny v zrkadle archínych prameòov a vo výuke dejepisu
Miskolc
2002. szeptember 25-26.

A konferencia programja itt megtekinthetõ...

2001

Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig (Katonai, politikai, gazdasági aspektusok és összefüggések)
Armáda, mesto, spoloènos od 15 storospoloèia do roku 1918 (vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti)
Pozsony
2001. november 14-15. - 14. - 15. novembra 2001.

A konferencia programja itt megtekinthetõ...

2000

Közös történelmünk kezdetei. Magyar-szlovák történészkonferencia
K poèiatkom našich dejín. Slovensko-maïarská konferencia historikov
Esztergom
2000. október 25-27.

A konferencia programja itt megtekinthetõ...

Vissza a kezdőlapra...

Az oldal tetejére...

 
© 2007. Magyar Történelmi Társulat