A Magyar Történelmi Társulat tagozatai

1. Tanári tagozat

Elnök:

Borsodi Csaba ELTE Történeti Intéze

Tiszteletbeli elnök:

Szabolcs Ottó nyugalmazott egyetemi docens

Tagok:

Dárday Ágnes Pécs
Friedery Lászlóné Gyõr
Göncz Ferenc Nagykanizsa
Kaposi József Budapest
Katona András Budapest
Kádár Ildikó Kecskemét
Kovács Tamás Budapest
Magosi András Pécs,
Mucsi József Budapest
Nagy Péter Tibor Budapest
Novák András Nyíregyháza
Prjevara János Csabacsüd
Sárközi István Kecskemét

Elérhetõség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Történelemtanárok Továbbképzése
1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum körút 6–8.
Telefon: (+36-1) 267-0966/5311.

Saját honlap:

www.mtt-tanaritagozat.hu

Kapcsolódó dokumentumok:

2005-ös jelentés a tanári tagozat munkájáról
2006-os jelentés a tanári tagozat munkájáról

2. Nõtörténeti és társadalmi nemek története szakosztály

Elnök:

Petõ Andrea

Elérhetõség:

Közép-Erurópa Egyetem
1051 Budapest, Nádor utca 9.
E-mail petoand@t-online.hu

3. Archeológiai, Heraldikai és Genealógiai Szakosztály

Elnök:

Pandula Attila, egyetemi adjunktus, kandidátus

Elérhetõség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Történelem Segédtudományai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I/156.
Telefon: (+36-1) 411-6700/5110
E-mail tst@ludens.elte.hu

4. Sporttörténeti Szakosztály

Elnök:

Szikora Katalin, tanszékvezetõ egyetemi docens

Elérhetõség:

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Telefon: (+36-1) 487-92-00
E-mail: szikora@mail.hupe.hu

5. Üzemtörténeti Szakosztály

Elnök:

Koroknai Ákos

Elérhetõség:

1122 Budapest, Városmajor u. 30.

6. Információtörténeti Szakosztály

Elnök:

Z. Karvalics László

Programja:

Noha információtörténeti jellegû kutatások és publikációk a 19.század utolsó harmadában is folytak, átfogó irányzatként való megszületése a 20.század utolsó harmadára tehetõ.
Hazánkban számos, az információtörténeti "gyûjtõkategória" alá sorolható úttörõ kutatás és kutató produkált remek eredményeket, és különösen az írás-és írásbeliség-történet, a könyv-és cenzúratörténet, a mérés-és mértéktörténet vagy éppen a fordítástörténet területén születtek nemzetközileg is számottevõ eredmények, alakultak ki kutatói iskolák. Olyan kiválóságok fémjelzik a magyar információtörténeti hagyományokat, mint Hajnal István, Bogdán István vagy Radó György.
Magyarországon a kilencvenes években közel tíz éven át mûködött szakmai találkozókkal, mini-konferenciákkal az ELTE BTK-n interdiszciplináris kutatói kezdeményezésként az "Információtörténeti Mûhelykurzus", azóta négy egyetem történészképzésének kínálatában is megjelent tárgyként az irányzat, PhD-disszertációk születtek a tárgyban, illetve 2004-ben elindult a Gondolat Kiadó Információtörténelem c. sorozata, késõbb az Információtörténelem klasszikusai c. sorozat. .
Az irányzat intézményesítéséhez, az információtörténeti kutatások ismertebbé tételéhez, a kiterjedtebb szakmai párbeszéd lehetõségének megteremtéséhez kiváló megoldásnak ígérkezik a Magyar Történeti Társulat szakosztályaként való megszervezõdés.
Az alapító tagok szeretettel várnak minden érdeklõdõt a szakosztályba, és az alábbi elõzetes és vázlatos célok és munkaterv mentén képzelik el a tevékenység megkezdését.

Céljai:

  • Az információtörténeti diskurzus követése, mûvelése, bekapcsolódás a témakör nemzetközi vérkeringésébe. Hozzájárulás az irányzat további "elõretöréséhez". Középtávon: Open Journal of Information History Research címmel nemzetközi online szakfolyóirat szerkesztése.

  • A hazai információtörténeti kutatások összefogása, támogatása. A magyar információtörténeti hagyomány feltárása, gondozása, mûvelése. A felsõoktatás információtörténeti tárgyú kurzusaihoz közös szolgáltató felületek létrehozása, a szakmai közélet szervezése, információtörténeti tárgyú szakdolgozatok létrejöttének elõsegítése, ehhez szükség esetén táv-konzultáció biztosítása. Közös pályázatok elõkészítése és beadása. Információtörténeti könyvsorozatok szakmai támogatása.

Dokumentumok:

A dokumetum leírása

A dokumetum típusa

Letöltés

2010. évi beszámoló

PDF állomány

2011. évi beszámoló

PDF állomány

 

Vissza a kezdőlapra...

Az oldal tetejére...

 
© 2007. Magyar Történelmi Társulat