Sorozatok

Magyar Történeti Életrajzok sorozat. 56 kötet, illetve füzet 1885 és 1917 között.

Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József 1813-1871. Bp., 1903.

A Magyar Történelmi Társulat felolvasásai. Budapest, 1885-1907.

1. Káldy Gyula: Az 1821-1861 években keletkezett magyar történeti énekekrõl és indulókról. Bp., 1985.

2. Káldy Gyula: A régibb és újabb magyar tánczokról. 1567-1848. Bp., 1896.

3. Káldy Gyula: XVI. XVII. XVIII. századi magyar történeti énekek. Bp., 1987.

4. Károlyi Árpád: Bocskai és a bécsi béke.

Szendrei János: Bocskay István fejedelemre és korára vonatkozó egykorú emlékek. Bp., 1907.

A Magyar Történelmi Társulat könyvei, Budapest, 1938-1943:

1. Gyalókai Jenõ: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Bp., 1938.

2. Miskolczy Gyula: A kamarilla a reformkorszakban. Bp., 1938.

3. Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban, 1867-1914. Bp., 1938.

4. Bartoniek Emma: A maygar királykoronázások története. Bp., 1939.

5. Tolnai Gábor: Régi magyar fõurak. Életforma és mûveltség az újkorban. Bp., 1939.

6. A románok története, különös tekintettel az erdélyi románokra.

Szerk.: Gáldi László és Makkai László. Bp., 1941.

7. Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom keletkezése. Bp., 1941.

8. Szabó István: A magyarság életrajza. Bp., 1942.

9. Angyal Dávid: Az ifjú Ferenc József. Bp., 1942.

10. Jaakkola Jalmari: A finnek története. Bp., 1943.

Hóman Bálint munkái, Budapest., 1938-

Magyar Történelmi Társulat (sorozati számmal)

1. Köpeczi Béla-Várkonyi Ágnes, R.: II. Rákóczi Ferenc. Bp., 1955.

2. Márkus László: Guyon Richárd. Bp., 1955.

3. Szekeres József: Kenyérért és szabadságért. (Az 1905. évi pécsi bányászsztrájk) Bp., 1955.

4. Tilkovszky Lóránt: Az 1831. évi parasztfelkelés. Bp., 1955.

5. Elekes Lajos: Mátyás és kora. Bp., 1956.

6. Bónis György: István király. Bp., 1956.

Életek és korok. Budapest, 1967-1991 (34 kötet)

Üzemtörténeti füzetek, Budapest, 1969-

Az üzemtörténetírás kérdései: Elméleti és módszertani tanulmányok. Bp., 1979

A magyar gépipar minta - s a honi munkások nevelõintézete. Tanulmányok a MÁVAG történetébõl . Bp., 1989

Sorsdöntõ történelmi napok. Bp., 1975-1987 (9 kötet)

1. Spira György: Petõfi napja. Bp., 1975.

2. Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Bp., 1977.

3. Kristó Gyula: A rozgonyi csata. Bp., 1978.

4. ifj. Barta János: A nevezetes tollvonás. Bp., 1978.

5. Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Bp., 1979.

6. Bánkúti Imre: A szatmári béke. Bp., 1981.

7. Merényi László: Az õszirózsás forradalom. Bp., 1983.

8. Kristó Gyula: Az augsburgi csata. Bp., 1985.

9. Erdélyi István: Pannoniai húsvét. Bp., 1987.

Vissza a kezdőlapra...

Az oldal tetejére...

 
© 2007. Magyar Történelmi Társulat