Menü
Saját programok és hírek
 

„A közoktatási ügyet a nemzet legfontosabb ügyének tekintem”

Konferencia az 1868-as népiskolai törvény megszületésének 150. évfordulója alkalmából

A Magyar Történelmi Társulat,  az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottsága és a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos konferenciát rendez 2018. november 27-28-án Pécsett, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság székházában (Pécs, Jurisics Miklós u. 44.).

A program:

2018. november 27. kedd
Üléselnök: Hermann Róbert (elnök, Magyar Történelmi Társulat)

11.00–11.30 Köszöntők
Bódis József (oktatásért felelős államtitkár, EMMI)

Font Márta (alelnök, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság)

Szakály Sándor (főigazgató, VERITAS)Ambrusné Kéri Katalin (munkabizottsági elnök, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság)

 

11.30–12.05 Pukánszky Béla (doktori iskolavezető, Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola): A népiskolai törvény hatása: egy sikeres iskolatípus, a polgári iskola karrierje

12.05–12.40 Ujváry Gábor (intézetvezető, VERITAS): Az 1868-as népoktatási törvény két világháború közötti értékelése

 

12.40–13.00 Szünet

 

Üléselnök: Ambrusné Kéri Katalin (munkabizottsági elnök, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság)

13.00–13.25 Ugrai János (egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógiai Kar ): Felbiger hagyatéka. A népoktatási törvény előzményei birodalmi kontextusban

13.25–13.50 Vörös Katalin (egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar): Műhely vagy előszoba? A dualizmus kori iparosképzés és az elemi oktatás összefüggései

13.50–14.15 Molnár-Kovács Zsófia (egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar ): Tankönyvügyi reformok és koncepciók a népoktatás szolgálatában

14.15–14.40 Lajtai László (tudományos munkatárs, VERITAS): Népiskolai történelemoktatás és nemzetépítés a dualizmus kori Magyarországon

 

14.40–15.00 Szünet

 

15.00–15.25 Tigyiné Pusztafalvi Henriette (egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar): Az 1868-as népiskolai törvény hatása a hazai kisdedóvókra

15.25–15.50 Ferkov Jakab (igazgató, Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács): Tanítási nehézségek és taneredmények a történelmi Baranya vármegye vegyes nemzetiségű iskoláiban a dualizmus idején

15.50–16.15 Takács Zsuzsanna Mária (egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar ): A népoktatási törvény és a pécsi tanítóképzés

16.15–16.40 Ács Marianna (egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar): Az 1868. évi XXXVIII. tc. a népiskolai közoktatás tárgyában hatása a református felekezeti iskolák államosítására Felsőbaranyában

 16.40– Hozzászólások, vita

 

2018. november 28. szerda

 Üléselnök: Fedeles Tamás (II. Szakbizottság elnöke, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság )

 9.00–9.35 Nagy Marianna (egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar): A dualizmus kori népoktatás és a magyarországi nemzetiségek

 9.35–10.10 Csibi Norbert (egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar): Az egyházak és a népoktatás reformjai a dualizmus időszakában

 10.10–10.45 Ambrusné Kéri Katalin (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar): Az 1868-as népiskolai törvény előzményei, tartalma és hatása a nőnevelés szempontjából

 

10.45–11.00 Szünet

 

 Üléselnök: Marinovich Endre (főigazgató-helyettes, VERITAS) 

11.00–11.25 Schwarczwölder  Ádám (tudományos segédmunkatárs, VERITAS): A dualizmus kori magyar neveléstörténet forrásadottságai a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban

 11.25–11.50 Rébay Magdolna (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar): Népiskolai vallásoktatás a dualizmus korában  

11.50–12.15 Gali Máté (tudományos munkatárs, VERITAS): Berzeviczy Albert és az 1868-as népoktatási törvény revíziója

12.15–12.40 Anka László (tudományos munkatárs, VERITAS):  Apponyi Albert és az ingyenes népoktatás bevezetése

 12.40– Hozzászólások, vita

 

Zárszó

Ambrusné Kéri Katalin (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar )
Marinovich Endre (főigazgató-helyettes, VERITAS)

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.