Menü
Ajánlott programok és hírek
 

A szociális gondoskodás története Magyarországon

A Sic Itur ad Astra Műhely konferenciája

2017. december 18.

ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár

 

Megnyitó (9:00–9:15)

Krász Lilla, a Sic Itur ad Astra Műhely vezetője

 

Plenáris előadás (9:15–9:45)

Zachar Péter Krisztián (NKE): A jezsuita „közgazdasági iskola” és a szolidarizmus megszületése

 

Szünet (9:45–10:00)

 

1. szekció: A Nagy Háború árnyékában (10:00–11:20)

Szekcióvezető: Papp Barbara (ELTE BTK)

 

Bödők Gergely (EKE): Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák – Szociális gondoskodás az első világháború alatt

Cserhalmi Péter (ELTE BTK): A hadirokkantak állami ellátása Magyarországon 1920-tól 1933-ig

Szoleczky Emese (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): „A bánat és nyomor enyhítésére” – Az Auguszta Gyorssegély-Alap első világháborús tevékenységéről

Kreutzer Andrea (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum): A Pénzintézetek Hadikórháza, 1914–1918

 

Szünet (11:20–11:30)

 

2. szekció: Fegyelmezés és gyógyítás határán (11:30–12:50)

Szekcióvezető: Takács Ádám (ELTE BTK)

 

Mezey Barna (ELTE ÁJK): A börtönügy és szociális gondoskodás határvidékén – A fenyítőházak és a magyar börtönügy

Kovács Janka (ELTE BTK): A fegyelmezéstől a terápiáig: elmebetegügy a 18–19. század fordulóján

Szépvölgyi Enikő (SZIE): A 20. század első felének magyarországi dologházi és szigorított dologházi jogi szabályozásának összevetése

Lászlófi Viola (ELTE BTK): „Aranyketrecek” az államszocializmusban – munkaterápiás intézményszervezés és kezelési gyakorlat Magyarországon az 1950-es években

 

12:50–13:30: ebédszünet

 

 

 

3. szekció Nevelés, oktatás, gyermekvédelem (13:30–14:50)

Szekcióvezető: Pukánszky Béla (SZTE)

 

Pálóczi Éva Kata (ELTE BTK): A nevelés szerepe a járványok elleni küzdelemben – Egészségnevelés és tuberkulózis a századfordulón

Csicsics Anna (ELTE BTK): Magyarországi siketoktatás a századfordulón

Bárány-Szilfai Alida (KRE BTK): Gyermekvédelem a két világháború közötti Magyarországon

Hodován Szabina – Pusztafalvi Henriette (PTE Egészségtudományi Kar): A járványos gyermekbénuláson átesett betegek ellátása, rehabilitációja és oktatása a 20. század közepén

 

14:50–15:00: szünet

 

4. szekció: „Láthatatlan intézmények”, segélyezés (15:00–16:20)

Szekcióvezető: Klement Judit (ELTE BTK)

 

L. Kajtár Gyöngyvér (BBTE): Egy középkori intézmény színeváltozásai a 18. század első felében

Lukács Gábor – Tóth Éva (Pannon Egyetem, Georgikon Kar): „…Ispitályban által tétetnek, a’ hol Öreg napjainkat Isteni félelemben által=élhessék” – Szociális gondoskodás Nagyváthy János műveiben

Szlama Gabriella Zsófia (BCE TK): Menthet-e a divat életeket? A Fényűzés Elleni Liga segélyező törekvései

Belicza György (DE BTK): Az ínségenyhítő tevékenység megnyilvánulása a miskolci Vay-úton 1929 és 1934 között

 

16:20–17:00: szünet

 

17:00: SIC ITUR 30 – Kerekasztal-beszélgetés

Programnaptár
Mai napi programok
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.