Menü
Ajánlott programok és hírek
 

Város és lakói

Műhelykonferencia 2016. december 6.

A ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában (Budapest, VIII. ker., Múzeum krt. 6–8. I. em. 115.) rendezi meg az MTA BTK Történettudományi Intézete „Lendület” Középkori Gazdaságtörténet Kutatócsoportja a Város és lakói című műhelykonferenciáját.
A részletes program:

10.00–10.10 Köszöntő
Levezető elnök: Skorka Renáta
10.10–10.30 Kolláth Ágnes–Tomka Gábor: A győri Széchenyi tér topográfiája az Árpád-kortól a kora újkor kezdetéig – Négy feltárás tanulságai alapján
10.30–10.50 Fedeles Tamás: Pécs gazdasági topográfiája a középkorban
10.50–11.10 Gyulai Éva: Intravillanum és extravillanum a késő középkori Miskolc mezővárosban
11.10–11.30 Hermann István–Mordovin Maxim: Pápa topográfiája két nézőpontból:
a piac és a szabók
11.30–12.00 Hozzászólások

Ebédszünet

Levezető elnök: Weisz Boglárka
13.30–13.50 Szende Katalin: Telepesekből kereskedők: a városi élet változó keretei
az Anjou-kori Magyarországon
13.50–14.10 Benda Judit: Kis középkori kalmárbolt tipológia
14.10–14.30 Lővei Pál: A „sárkánylovagok” kőfaragója – egy salzburgi tanultságú,
boszniai-sziléziai hatókörű, 15. századi szobrász-vállalkozó műhelye Budán:
a Stibor-síremlékek mestere
14.30–14.50 Kávészünet
14.50–15.10 Körmendi Tamás: Megjegyzések az alsó-magyarországi bányavárosok pecsétjeiről
15.10–15.30 Neumann Tibor: Király és városa. A városok adóterhe a 15. század végén
15.30 Hozzászólások

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.