Menü
Ajánlott kiadványok
 

Írás, levéltár, társadalom

Tanulmányos és források Erdély történelméhez

Jakó Zsigmond születésének 100. évfordulójára megjelent tanulmánykötet 2016. szeptemberében látott napvilágot.

A borító fülszövege alapján:

"Jakó Zsigmond (1916, Biharfélegyháza–2008, Kolozsvár) a hajdúböszörményi Kálvineumban érettségizett, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári oklevelet szerzett, majd ugyanott doktorált. 1939–1941 között gyakornok (PPTE Népiségtörténeti Intézet, Magyar Országos Levéltár). 1941–1950 között Kolozsvárott az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának őre, majd utolsó igazgatója. 1942-től vett részt a kolozsvári egyetemi oktatásban, 1947–1981 között professzorként. A Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének tudományos munkatársa (1949–1981). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezője, elnöke (1990–1994), 1986-tól a Magyar Történelmi Társulat, 1988-tól az MTA, 1995-től az EME, 1996-tól a Román Akadémia tiszteleti tagja. 1996-ban Széchenyi-díjat kapott. A történetkutatás korszerű műhelyévé fejlesztette a Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárát, megkétszerezve állományát az erdélyi magyar magánlevéltárak háborús pusztításokból való kimentésével. Munkássága elsősorban az erdélyi középkorhoz kapcsolódott, de foglalkozott történeti segédtudományokkal, közép- és kora újkori társadalom- és művelődéstörténettel, 19. századi tudománytörténettel is. Történészek nemzedékeit nevelte az erdélyi történetkutatás számára. Kialakította az EME kutatóintézetét, fiatal kutatókat kapcsolva be a tudományos munkába, és számos nagyobb forráskiadást indított útjára."

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.