Menü
Saját programok és hírek
 

A magyarországi nőtörténet a 20. században

Társulatunk Nőtörténeti Munkabizottságának konferenciafelhívása

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nőtörténeti Kutatóközpontja, a Magyar Történelmi Társulat Nőtörténeti szakosztálya és a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottsága 2018. december 7-én konferenciát rendez, amelynek témája a 20. századi Magyarország nőtörténete. A konferencia közvetlen célja megmutatni a témában zajló kutatásokat, illetve a konferencia hozzászólásai, a létrejövő szakmai párbeszéd révén segíteni ezek esetleges továbbfejlesztését. Közvetett célja pedig az, hogy hozzájáruljon egy a felsőoktatásban tankönyvként használható nőtörténeti jegyzet, kötet elkészítéséhez.

 

A fenti célok miatt áttekintő jellegű és az adott kérdéskört nemzetközi kontextusba ágyazó (például összehasonlító jellegű), valamint esetlegesen kézikönyvfejezet (7000 szó) megírásához vezető konferencia-előadásokat várunk.

 

A javasolt átfogó jellegű témák a következők:

 

a paraszti társadalom felbomlása, városiasodás, iparosítás, fegyveres testületek, szövetkezesítés, pártok és politikai részvétel, kommunikációtörténet, információtörténet, titkosszolgálatok, civil szervetek, 1956-os forradalom, demokratikusellenzék,az 1989–1990-es átmenet, az igazságszolgáltatás története, pszichológia, munkavállalás, oktatás, egyházak, irodalom, film, képzőművészet, zene, előadó művészet, választójog, identitásmozgalmak, Európai Unió és jogharmonizációs következményei, lehetőségei, háborúk, militarizmus, holokauszt, hazai és külföldi kényszermunkatáborok…

 

A javasolt előadás összefoglalóját (terjedelme maximum 1800 „n”, szóközökkel együtt) a követező e-mail-címre kérjük elküldeni július 1-éig: notortenet.konferencia@gmail.com.

 

A jelentkezések elfogadásáról július 30-ig küldünk értesítést.

 

Minden, a témával foglalkozó történész kolléga jelentkezését várjuk, függetlenül attól, hogy doktorandusz, fiatal vagy beérkezett („szenior”) kutató-e.

 

Kérjük, az absztrakt a jelentkező nevén kívül tartalmazza kutatóhelyének megnevezését is!

 

A konferencia szervezőbizottsága: Pető Andrea, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna és Lengyel Nóra (titkár).

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.