Menü
Saját programok és hírek
 

Lezajlott a Magyar Történelmi Társulat ünnepi konferenciája

Társulatunk 150 éves fennállását a Magyar Tudományos Akadémián köszöntöttük

150 évnyi folyamatos működésről feltétlenül érdemes, sőt meg is kell megemlékezni. A Magyar Történelmi Társulat december 6-án  a Magyar tudományos Akadémián tartott rendezvényén konferencia keretében ünnepelt, melynek címe A "Magyar Történelmi Társulat szerepe a tudományirányításban. Hét társulati elnök".

A konferencia előadói tehát hét emblematikus társulati elnök személyiségéről, és a társulat élén végzett munkásságáról beszéltek, bemutatva azt is, hogy az éppen aktuális történelmi korszakban az elnökök tevékenységén keresztül a Társulat miként szólt (vagy éppen nem szólt) bele a korszak tudományirányításába.

Az  elhangzott előadások a következők voltak:

 

Egyed Ákos (az MTA külső tagja) Mikó Imréről, Ress Imre (MTA BTK TTI) Thallóczy Lajosról, Ujváry Gábor (VERITAS Történetkutató Intézet) Klebelsberg Kunoról, Romsics Ignác (az MTA rendes tagja) Kosáry Domonkosról, Törő László Dávid (Debreceni Egyetem) Eckhart Ferencről,  Baráth Katalin (Budapest) Andics Erzsébetról és végül Rácz György (Magyar Nemzeti Levéltár) Ember Győzőről beszélt.

 

Az előadások után díjátadásra került sor.  A Társulat emlékérmét Orosz István professzor úr (Debreceni Egyetem) vehette át Hermann Róbert társulati elnöktől és Csukovits Enikő főtitkártól "a magyar történész szakma és a magyar történettudomány érdekében végzett sokirányú, fáradhatatlan és hiteles tudományszervező  tevékenysége elismeréséül".

 

A rendezvényt a Magyar Történelmi Társulat 2017 tavaszán meghirdetett tanulmánypályázatának eredményhirdetése zárta, ahol a következő (pénzdíjazással járó) eredmény alakult ki: I. díj Törő László Dávid, II. díj László Andor, III. díj Tamás Máté.

 

 A rendezvényről részletes beszámolunk majd a Századok hasábjain.

Programnaptár
Mai napi programok
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.