Menü
Saját programok és hírek
 

Zamárdi táborunk előzeteséből

Ízelítő a konferencia-tábor programjából

Még lehet jelentkezeni. Felkért előadóink közül néhányan már visszajeleztek, íme az előadásokról néhány információ:

"Saly Noémi: "Harctér, melyen a két nem megmérkőzik" - fővárosi kávéházhasználat a 19. század utolsó harmadában.

A kávéházat hagyományosan férfiterepként szokták meghatározni - de igaz-e ez az állítás? S ha nem, miféle nők és milyen céllal látogatták? Mindegyiket vagy csak néhányat? És egyáltalán: milyen tevékenységek zajlanak a kávéházakban, és ezek között milyen jelentősége van az ismerkedésnek?

 

Fazekas Csaba: Egy történeti fogalom korlátai, vagyis: jozefinizmus a dualizmus korának egyházpolitikájában

A történeti irodalomban gyakran felmerülő "jozefinizmus" fogalmának értelmezésével kapcsolatosan nem beszélhetünk konszenzusról, számos értelmezés és elemzés látott napvilágot. Az előadásban ezeket kívánom röviden ismertetni, illetve megvizsgálni, hogy beszélhetünk-e a jozefinizmus hagyományainak továbbéléséről az Osztrák-Magyar Monarchia egyházpolitikai folyamataiban, mind a birodalom keleti, mind a nyugati felében.

 

Majdán János: A vasutak életmódra gyakorolt hatása az OMM-ban

Közismert a vasút első megjelenésétől kezdve térségekre gyakorolt gazdasági hatása. A hálózat bővülése azonban radikálisan megváltoztatta a hazai utazók, családok életmódját is, átalakította a településeket, befolyásolta az ételeket, virágokat. Erről beszélnék részletesen.

 

Cieger András: A kiegyezés korának politikai kultúrája.

Az előadásban kutatási eredményeim alapján a dualizmus kori Magyarország politikai kultúrájának főbb vonásait kívánom áttekinteni, a kortárs politikatudomány módszertani megközelítését is érvényesítve. Előadásomban egyaránt igyekszem kitérni a politikai elit és a szélesebb társadalom politikai magatartásának jellegzetességeire (pl. választói viselkedés, egyesületi önszerveződés, tájékozottság, a rendszer iránti lojalitás problémájára).

 

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásairól"

És a sor még folytatódik! Még lehet jelentkezni! A jelentkezéssel kapcsolatos információkról itt olvashat.

 

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.