Menü
Saját programok és hírek
 

Az MTT alapításának 150. évfordulóján a Szegedi és Csongrád megyei Csoportja április 13-án szervezett konferenciát

Beszámoló a konferenciáról

Metszetek a bolsevizmusról és a sztálinizmusról – az orosz forradalmak 100. évfordulóján című konferenciáról

A Magyar Történelmi Társulat Szegedi és Csongrád megyei Csoportja által 2017. április 13-án, Szegeden szervezett konferenciát a Magyar Történelmi Társulat, a Nemzeti Kulturális Alap, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, az SZTE BTK Történeti Intézete és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta.
Az 1917-es oroszországi „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” centenáriuma csupán kiindulópontul szolgált az események történeti, elméleti és irodalmi megközelítéseihez. Két orosz tematikájú előadást követően a legtöbb referátum a magyar történelemhez kapcsolódva tárgyalta a bolsevizmus, sztálinizmus témakörét, de a közép-kelet-európai térség esélyeiről és a Tito-kultuszról is szó esett a konferencián, melyet Hermann Róbert, a MTT elnöke nyitott meg.
A bevezető előadást Szilágyi Ákos tartotta, középpontba állítva azt a kérdést, hogy miben különböznek az 1917-es orosz forradalmat és az 1929-es sztálini ellen-forradalmat követő két évtized öngyilkosai és öngyilkossági hullámai egymástól, beleértve e jelenségek hivatalos megítélését és politikai kezelését is. Szőke Katalin a „aforradalom apokalipsziséről” beszélt orosz írók naplójegyzeteinek a vizsgálata alapján, Pihurik Judit a bolsevizmus és a sztálinizmus Horthy-korszakbeli interpretációjáról szólt.
Kalmár Melindától Kelet-Közép-Európa, Palasik Máriától Magyarország második világháború utáni esélyeiről, az átmeneti időszak fogalmi problémáiról hallhattunk, Gyarmati György Rákosi személyi kultusza kapcsán a politikus személyiségének torzulását, Rainer M. János a magyar posztsztálinizmus jellegzetességeit vizsgálta.
Standeisky Éva a hatalomnak a klasszikus irodalmi alkotások kisajátítására való törekvéséről beszélt, Petrás Éva Kovrig Béla kereszténydemokrata szociálpolitikusnak a nemzeti kommunizmusról alkotott elképzelését, A. Sajti Enikő a Tito-kultusz eredetét és egyes elemeit mutatta be.

Programnaptár
Mai napi programok
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.