Menü
Saját programok és hírek
 

Ismét MTT előadás - 2017. április 13-án 17 órakor

Agárdi Izabella: Kis történetek és nagy történelem 20. századi közép-európai történelem női életutak tükrében

 Az előadás témája az egyéni, megélt történelem, és annak kapcsolata a makrotörténelemmel. A 20. századi közép-európai történelem vizsgálatát vidéki, női személyes életutakon keresztül tárgyalja a történelmi folytonosság illetve diszkontinuitás nyelvi, narratív formáit figyelembe véve. Azt követi nyomon, hogy az egy generációba sorolható magyar nők, akik az évszázad nagy hányadát három különböző országban élték, életük végén hogyan beszélnek a 20. század viharairól - s így a nagy történelem változásairól - valamint hogyan helyezik bele magukat a változás folyamába.

A nők a két világháború között voltak gyerekek, a 2. világháború idején serdülő lányok, a háború után kezdték felnőtt (házas, dolgozó) életüket, s többük a rendszerváltáskor kezdte nyugdíjas éveit, ki Magyarországon, ki Romániában, ki Szerbiában. Emlékeik, "kis történeteik" azonban nemcsak önmagukért való egyéni értékkel bírnak, jelentőségük ennél sokkal nagyobb: a történelmet, nemcsak annak elszenvedő alanyaiként, hanem alakítóiként beszélik el, s a történetek bepillantást nyernek abba, hogy ezt mely narratív eszközökkel tudják megvalósítani.

Az előadás időpontja: 2017. április 13-án 17 óra

Helyszíne: ELTE BTK Kari Tanácsterem (Budapest, Múzeum krt. 4/A., fsz. 39.)

Programnaptár
Mai napi programok
Erre a napra nincsenek programok.
Támogatóink
 
 
Facebook
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.